Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Marta Londwig z siedzibą ul. Szkolna 36/1; 44-335 Jastrzębie-Zdrój (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”), współpracujący z operatorem terminali płatniczych eService Sp. z o.o.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email kontakt@bezplatneterminale.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, strony proszącej o kontakt jak również podczas zwykłej rozmowy telefonicznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofertorganizowanie programów lojalnościowychprowadzenie analiz statystycznych

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • gromadzenia danych ze stron www.organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Edycja danych, usunięcie lub ich edycja?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku w stopce każdego maila. Swoje dane możesz także uaktualnić klikając w link, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W czasie korzystania z możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień możesz zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer dowodu, nip firmy, nazwa firmy, adres firmy, nazwa twojej placówki firmy, adresy placówek, numer konta bankowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zrealizowania twojego zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą dotyczyły zlecenia.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane  możemy przekazać partnerom współpracującym tylko wtedy kiedy wyślesz taką prośbę na formularzach zgłoszeniowych lub udzielisz odpowiednich zgód.

Partnerzy biznesowi to:

eService sp z o.o.
NIP: 1181477610
ul. Olbrachta 94 01-102 Warszawa.
W przypadku pytań proszę pisać: kontakt@bezplatneterminale.pl.

Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wyłączenie OdpowiedzialnościStworzyłem Portal, aby pomagać klientom/czytelnikom osiągnąć rozwiązanie ich problemu. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.Zawarte w Portalhttps://terminaleservice.pl , moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Dostęp do regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu a jego aktualna treść jest umieszczona na stronie:

Polityka prywatności

Zamów darmowy terminal
Anna Lis

Autoryzowany Partner Logo eService

666 824 614 666 824 614 e-mail messenger Dane kontaktowe